Blog

อ๊ะ อาย 4eve VK

ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา วงการบันเทิงไทยสะเทือนหลังเกิดเหตุ “อ๊ะ อาย 4eve” นักร้องสาวชื่อดัง ถูกนําภาพไปตัดต่อลง “อ๊ะ อาย 4eve VK” ยอดนิยมในรัสเซีย กรณีดังกล่าวสะเทือนวงการบันเทิงอย่างหนัก เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในปลายปี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไร้ความรับผิดชอบ ตลอดจนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของแอป VK ที่กําลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในสังคมออนไลน์. กำลังติดตาม trathantho.com !

อ๊ะ อาย 4eve VK
อ๊ะ อาย 4eve VK

I. ประเด็นร้อน “อ๊ะ อาย 4eve” กับแอป VK

อีกหนึ่งประเด็นร้อนส่งท้ายปี 2566 เมื่อศิลปินสาว “อ๊ะ อาย 4eve” หรือ กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ ได้เดินทางไปแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ หลังจากได้รับการประสานจาก ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ว่าพบภาพของตนถูกนําไปตัดต่อเป็นภาพไม่เหมาะสมแล้วโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน VK

ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ พบว่ามีการนําภาพของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกกว่า 40 คน ไปตัดต่อแล้วโพสต์ลงใน VK เช่นกัน ทางตํารวจจึงเร่งสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายโดยเร็ว

แอปพลิเคชัน VK คือแอปสังคมออนไลน์ยอดนิยมในรัสเซีย มีลักษณะคล้าย Facebook ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพ โพสต์ข้อความ และคลิปวิดีโอได้ จุดอ่อนของแอปนี้คือ เปิดช่องให้มีการโพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสม หรือนําภาพของผู้อื่นไปตัดต่อ ดังเช่นกรณีของ อ๊ะ อาย 4eve

ประชาชนทั่วไปควรระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆ ส่วนดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ภาพส่วนตัวที่อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ รวมถึงควรใช้สิทธิทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขจัดเนื้อหาไม่เหมาะสมออกจากโซเชียลมีเดีย ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ใช้งานในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ

II. “อ๊ะ อาย 4eve” แจ้งความ หลังพบภาพถูกตัดต่อลงแอป VK

ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ต่อศิลปินสาว “อ๊ะ อาย 4eve” หรือ กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ เมื่อเธอได้รับการประสานจาก ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ว่าพบภาพของเธอถูกนําไปตัดต่อให้เป็นภาพไม่เหมาะสมแล้วนําไปโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน VK

หลังจากรับทราบเรื่อง อ๊ะ อาย 4eve ก็ได้เดินทางไปแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ทันที เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดทางกฎหมาย การถูกนําภาพไปตัดต่อและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง

ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ พบว่านอกจาก อ๊ะ อาย 4eve แล้ว ยังมีภาพของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายรายถูกนําไปตัดต่อแล้วโพสต์ลง VK เช่นกัน จํานวนมากกว่า 40 ราย ทําให้เห็นว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งสืบสวนจับกุมคนร้าย

แอป VK ที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพดังกล่าว เป็นแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ยอดนิยมของประเทศรัสเซีย มีลักษณะคล้าย Facebook ผู้ใช้สามารถโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอได้อย่างอิสระ ซึ่งเปิดช่องให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์และกระทําผิดกฎหมายได้ง่าย

กรณีของ อ๊ะ อาย 4eve จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ทําให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไร้ความรับผิดชอบ ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลแพลตฟอร์มควรตระหนักถึงปัญหานี้ และหาแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

III. กระแสแอป VK กับการตัดต่อภาพดาราและคนดัง

เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการบันเทิงไทย เมื่อภาพของดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย ถูกนําไปตัดต่อแล้วโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน VK ซึ่งเป็นแอปยอดนิยมในรัสเซีย

กรณีเริ่มจาก อ๊ะ อาย 4eve หรือ กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ ศิลปินสาววัย 18 ปี พบภาพของตนถูกนําไปตัดต่อเป็นภาพไม่เหมาะสมแล้วโพสต์ลง VK จึงได้แจ้งความดําเนินคดี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดเผยว่ามีการนําภาพคนดังไปตัดต่อไม่ต่ํากว่า 40 ราย เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงของการแชร์ภาพลักลอบผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอป VK ที่มีการควบคุมเนื้อหาค่อนข้างหละหลวม ทําให้มักถูกนํามาใช้ในทางมิชอบ

ผู้ใช้งาน VK ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น หลายคนอาจมองข้ามผลกระทบและความผิดทางจริยธรรมของการแชร์ภาพลักลอบ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตามกระแส ทําให้ภาพดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเหยื่ออย่างมหาศาล

นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้ว สิ่งสําคัญ คือ การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เห็นความสําคัญของสิทธิส่วนบุคคลและผลกระทบจากการละเมิดสิทธิดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างรับผิดชอบและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จึงจะช่วยยับยั้งปัญหานี้ได้อย่างแท้จริง

IV. แอปพลิเคชัน VK มีปัญหาอะไรบ้าง

แอปพลิเคชัน VK ถือเป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศรัสเซีย มีลักษณะคล้ายกับเฟซบุ๊ก ให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างเสรี แต่ด้วยความเสรีนั้นเอง ทําให้แอปพลิเคชันนี้มีจุดอ่อนและช่องโหว่ที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ

ปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้งที่สุด คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น กรณีที่มีการนําภาพและวิดีโอของบุคคลอื่นมาละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เสมอ รวมถึงกรณีล่าสุดที่มีการนําภาพดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อลง VK

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเนื้อหาลามกอนาจารและการค้าประเวณีใน VK เป็นจํานวนมาก เนื่องจากขาดการกลั่นกรองและควบคุมเนื้อหาอย่างเข้มงวด ทําให้มักถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มในทางที่ผิด

นอกจากนี้ VK ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน มีกรณีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเป็นระยะ

ดังนั้น ผู้ใช้งาน VK จึงควรระมัดระวัง ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่างๆ ก่อนที่จะโพสต์เนื้อหาใดๆ ลงไป ไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพลับส่วนตัวลง VK โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำความระมัดระวังในการอ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง
Back to top button